Oddělení je součástí realizace interního oboru klinické farmakologie, který má pečovat obecně o farmakoterapii z řady aspektů. Obor metodicky pečuje o úroveň stávající terapie, účastní se rovněž celého procesu vývoje nových léků. Více než 25 let se zabývá problematikou angiologie a revmatologie a od r. 1995 též problematikou hyperbarické oxygenoterapie (HBO). Je v těchto oborech akreditované.

Pokud nemá být činnost vykonávaná administrativně, pak je nutná plná klinická kvalifikace zúčastněných pracovníků a v tomto smyslu jde o jedno ze 4 interních pracovišť ve Fakultní nemocnici Plzeň. Vedle řešení běžné interní problematiky jsou poskytovány služby s odborným zaměřením na angiologii (cévní problematiku) a revmatologii. Pracoviště provádí léčbu přetlakovým kyslíkem. Kolektiv oddělení tvoří vysoce kvalifikovaný a zkušený lékařský i nelékařský personál. V oboru angiologie působí 3 plně kvalifikovaní lékaři v oboru revmatologie taktéž 5 plně kvalifikovaní lékařů. V oboru hyperbarické medicíny jsou 2 kvalifikovaní lékaři. Na universitním pracovišti je vykonávaná výzkumná a výuková činnost.

více zde ...