Pro odbornou veřejnost

Pozvánka na seminář revmatologů Západočeského kraje 

místo konání: zasedací místnost Oddělení klinické farmakologie, FN Plzeň         

dne 21.11.2019 od 10.00    

 

Program:

Prim. MUDr. Heřman Mann: Proč je důležité dosáhnout remise u RA ?
Mgr. Hana Potměšilová: Systém státní sociální podpory pro nemocné s AS a PsA
MUDr. Jan Voříšek, Prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.: Steroidní diabetes
Prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.: Baricitinib - aktualizovaná bezpečnostní data