Hyperbarická komora

Pavilon 21, areál FN Bory, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Vedoucí lékař MUDr. Zdeňka Poklopová, staniční sestra Bc. Naďa Heimrathová

Telefonní kontakt: 377 402 645

V hyperbarické komoře (nebo také dekompresní komoře) se provádí hyperbarická kyslíková terapie (hyperbaroxie) což je léčebná metoda vedoucí ke zvýšenému okysličení krve.

Přehled indikací

Akutní indikace: otrava CO a kouřovými plyny, dekompresní choroba, plynová embolie, akutní traumatická ischémie svalová, těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť, reperfúzní syndrom po invazivním cévním výkonu, replantace končetiny.

Chronická indikace: viz tabulka níže, včetně maximálního počtu expozic za rok.

 

Indikace

Maximální počet expozic za rok

Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých tkání - cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS ap.), prevence při chirurgickém zákroku – implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu

60 x

Diabetické defekty

80 x

Ischemické vředy a defekty perzistující navzdory poskytované optimální léčbě

80 x

Neuroblastom IV. stupně

30 x

Náhlá hluchota

40 x

Tinitus

30 x

Problematické kožní štepy a volné svalové laloky

40 x

Refrakterní chronická osteomyelitida

60 x

Algoneurodystrofie

40 x

Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčbě

80 x

Akutní uzávěry sítnicové tepny

30 x

Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze)

40 x

Postanoxická encephalopatie

60 x

Cystoidní pneumatóza střeva

40 x

 

Požadovaná vyšetření před expozicí v HBK

 viz zde