Lůžková část

Umístění

Pavilon 21, areál FN Bory, 1. patro, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň

Lůžková část, 1. patro:

  • vedoucí lékař MUDr. Jan Zeman, staniční sestra Bc. Lenka Vlasáková
  • 23 lůžek k hospitalizaci pacientů s cévní a revmatologickou problematikou, obecnou interní problematikou
  • pracoviště vybaveno hyperbarickou komorou k léčbě přetlakovým kyslíkem
  • telefonní kontakt: 377 402 988